Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem

Toruń

Toruń

położony nad Wisłą jest jednym z

najpiękniejszych miast w Polsce. Założony w 1233 roku. W średniowieczu to hanzeatyckie miasto było traktowane jak port morski ze względu na to, że docierały tu okręty morskie.

Z kupiectwa Toruń osiągał przeogromne zyski dzięki czemu mógł się wspaniale rozwijać.

Oryginalne gotyckie cegły z tamtych dawnych lat do dziś witają turystów.

Gotyckie kamienice, kościoły i mury obronne w Toruniu podświetlane są w nocy iluminacją świetlną tworzą przepiękną panoramę miasta.

Toruń w 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO i jest najbardziej atrakcyjnym pod względem turystycznym miastem środkowej Europy.

W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik stąd słusznie miasto zwane jest Grodem Kopernika.

 

 Toruń nocą